Responsive image

13 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 13 มีนาคม 2020

13 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยนายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความนร่วมมือฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อการหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และเวลา 08.30 น.ร่วมงานแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายจำนวน 3 เรื่อง คือ 1.สถานการณ์ด้านการป้องกันหมอกควันและไฟป่า 2.ข่าวสารเรื่องไข้หวัด โควิด- 19 3.การเตรียมการรองรับภัยแล้งประจำปี 2563 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงรายเป็นประธาน ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th