Responsive image

16 มีนาคม 2563 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 16 มีนาคม 2020

16 มีนาคม 2563 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงอันเนื่องจากมาจากพระราชดำริ ท้องที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจลาดตะเวณเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่องและตั้งจุดสกัดในพื้นที่เสื่องการเกิดไฟป่าและร่วมบูรณาการกับหน่วยราชการในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหา โดยมี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายงานสถานการณ์

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th