Responsive image

อุทยานแห่งชาติภูซางได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 20 มีนาคม 2020

อุทยานแห่งชาติภูซางได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้ตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อุณหภูมิในร่างการปกติ และไม่พบผู้ป่วยหรือมีอาการไข้แต่อย่างใด​ พร้อมทั้งได้ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยในขณะ​ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยว​ และเตรียมเจล​/แอลกอฮอล์​ล้างมือไว้บริการตามจุดต่างๆด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th