Responsive image

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 20 มีนาคม 2020

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่ และเตรียมเจล​/แอลกอฮอล์​ล้างมือไว้บริการตามจุดต่างๆ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th