Responsive image

24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือฯ
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 24 มิถุนายน 2020

24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือฯ และนายประชัน มีบุญ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวม 15 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 15 ต้น ตามโครงการฟอกลมหายใจ จังหวัดเชียงราย ณ หน่วยปฏิบัติการฯชั่วคราว(ชื่อเดิม หน่วยป้องกันรักษาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 5 ศรีถ้อย) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ต่อจากนั้น เวลา 13.30 น. นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือฯ และนายประชัน มีบุญ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกตรวจเยี่ยม ประสานข้อมูล ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากองค์กรเครือข่าย รสทป.ตำบลแม่พริก ณ ห้องประชุม อบต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th