Responsive image

25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า(เตรียมการ)
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 25 มิถุนายน 2020

25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า(เตรียมการ) ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับอำเภอเทิง และอำเภอเวียงแก่น ร่วมซักซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า วันที่ 1 กค. 2563 ต่อมา เวลา 10.00 น. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ)

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th