Responsive image

22 กรกฎาคม 2563 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ ดอยบ่อ
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 22 กรกฎาคม 2020

22 กรกฎาคม 2563 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริ ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ในโครงการฯ ,จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th