Responsive image

23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2020

23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้เป็นประธานในพิธี และนำข้าราชการประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าภาคสนาม และ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th