Responsive image

26 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 26 สิงหาคม 2020

26 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม เป็นวิทยากร อบรมลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด ให้ความรู้เรื่องไฟป่า และหมอกควันมลพิษจากไฟป่า และแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอิงโค้ง ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th