Responsive image

1 กันยายน 2563 เวลา 9:30 น. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 01 กันยายน 2020

1 กันยายน 2563 เวลา 9:30 น. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ จ.เชียงราย ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานให้กรมอุทยานฯ จัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 15/2562 ลว. 8 ม.ค.62 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ชั้น 2 โดยมี พอ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ รอง ผอ.กรมน จ.เชียงราย เป็นประธานกรรมการ นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นกรรมการและเลขา ผลการประชุมมีมติเห็นชอบพื้นที่แปลงปลูกป่าของหน่วยงานในสังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และ ส่วนจัดการต้นน้ำ รวมทั้งสิ้น 15 แปลง 1,550 ไร่

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th