Responsive image

9 กันยายน 2563 จากข้อสั่งการของนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 09 กันยายน 2020

9 กันยายน 2563 จากข้อสั่งการของนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยแม่ซ้าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยาว ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง ร่วมกันปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเสียหายเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากภัยน้ำป่าไหลหลากพัดบ้านเรือนราษฎรเสียหาย จำนวน13 หลังคาเรือน ในเขตท้องที่บ้านอาดี่ ม.13 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th