Responsive image

23 ตุลาคม 2563 หัวหน้าและเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 23 ตุลาคม 2020

23 ตุลาคม 2563 หัวหน้าและเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของสถานีฯ อบรมการทำปุ๋ยหมักโดยนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มาดำเนินการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย โดยมีวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำ ณ ศูนย์เรียนรู้การป้องกันไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th