Responsive image

2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 02 พฤศจิกายน 2020

2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติขุนแจ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานสนามในสังกัดในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งให้หน่วยงานถอดบทเรียนการจัดการเชื้อเพลิง การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th