Responsive image

31 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสมเกียรติ ยอดมาลี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 31 มกราคม 2020

31 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสมเกียรติ ยอดมาลี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ รวมทั้งมาตรการการเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับนักเที่ยว ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ในช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปีและขึ้นปีใหม่พ.ศ 2564 โดยมีนายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม และเจ้าหน้าที่อุทยานฯแม่ปืม ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ผลปรากฏว่าอุทยานฯแม่ปืม ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามมาตรการข้อสั่งการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th