Responsive image

1 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 01 มกราคม 2021

1 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ ออกติดต่อประสานงานเครือข่ายฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ รณรงค์ ป้องกันไฟป่าและหมอกควันพร้อมทั้งมอบปฎิทินปีใหม่ พ.ศ.2564 และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายฯในพื้นที่รับผิดชอบ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th