Responsive image

1 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 01 มกราคม 2021

1 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศการท่องเที่ยว พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) โดยมีนายสนิท หอมนาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th