Responsive image

7 มกราคม 2564 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 08 มกราคม 2021

7 มกราคม 2564 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะ ในการเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2564 ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่อ อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งได้มอบเสื้อกันหนาวแก่เด็ก จำนวน 1,382 คน และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 511 ถุง ในพื้นที่ 5 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ อ.เมือง จ.เชียงราย 2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย 3. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 4. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (เวียงป่าเป้า) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์) ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ (นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา) เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ และราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th