Responsive image

9 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันเสาร์ 09 มกราคม 2021

9 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานปิดอบรมและมอบใบประกาศให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ของสถานีควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 90 คน พร้อมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านไฟป่า โดยมีนายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th