Responsive image

9 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง

19 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับไฟป่า และการจัดกำลังพลในการควบคุมไฟป่าให้แก่ผู้นำชุมชน ณ อบต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th