Responsive image

20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดท้องที่จังหวัดพะเยา ได้ร่วมให้การต้อนรับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้โอวาทในการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด สบอ.15 (เชียงราย) สจป.2 (เชียงราย) และทสจ.พะเยา ณ จุดเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าบ้านป่าคา ม.3 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th