Responsive image

21 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม

21 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม ออกตรวจจุดเฝ้าระวังไฟ และจุดลงทะเบียนผู้เข้าป่า โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือ กับราษฎรในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการห้ามเผาเด็ดขาดทุกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กพ.-30 เมย.64 เส้นทาง บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 9 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ ถึง บ้านโป่งเกลือ หมู่ 9 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th