Responsive image

21 กุมภาพันธ์​ 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก

21 กุมภาพันธ์​ 2564 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก อบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่าและสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าเบื้องต้น ในโครงการอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและการเกิดอัคคีภัยไฟป่า และหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับประชาชนบ้าน​กกน้อย ณ หอประชุมหมู่บ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th