Responsive image

ประกาศเปิดแห่งท่องเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์ และน้ำตกโป่งพระบาท
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 26 สิงหาคม 2020


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th