Responsive image

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี เมื่อวันศุกกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 09 พฤศจิกายน 2020


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th