Responsive image

ขอให้พิจารณาส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการตามแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 21 ธันวาคม 2020


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th