Responsive image


การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 24 ธันวาคม 2021

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th