Responsive image


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งสัตวบาล เพื่อเข้าปฏิบัติงานประจำส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 18 ตุลาคม 2022 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th