วิ่งยังไงให้เป๊ะ
http://www.thaihealth.or.th/Content/40305-วิ่งยังไงให้เป๊ะ.html

เทคนิคการวิ่งที่จะทำให้คนรักสุขภาพควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวได้ถูกต้องตามหลัก

หายใจ
เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักวิ่ง วิ่งได้ต่อเนื่อง โดยให้หมั่นสังเกตการณ์หายใจของตนเอง ลองปรับจังหวะการหายใจ สั้นบ้าง ยาวบ้าง ดูว่าจังหวะไหนรู้สึกถึงความสดชื่นทีเพิ่มขึ้น ความเหนื่อยลดลง มีอัตราการเร่งขึ้นได้ ให้จำจังหวะนั้นไว้ แล้วนำไปซ้อมให้เข้ากับการวิ่งแต่ละความเร็ว

ท่าวิ่ง
จัดลำตัวเป็นเส้นตรงตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะ ไม่เงยหน้าหรือก้มศีรษะมากเกินไปจะทำให้เกร็งส่วนคอและบ่า สายตามองที่พื้นไปข้างหน้าประมาณ 30-40 เมตร ไม่ก้มลำตัวหรือในลักษะพับส่วนเอวเพื่อโน้มตัวไปข้างหน้า เพื่อให้ร่างกายสมดุล

เคลื่อนที่
เอนลำตัวไปข้างหน้าเพื่อให้น้ำหนักหรือโมเมนตัมของร่างกายทั้งหมดตกลงข้างหน้าของเท้าแรกที่อยู่ข้างหน้าของร่างกายประมาณ 3-5 นิ้ว จะทำให้ร่างกายเอนไปทั้งลำตัวเป็นแกนตรง ก้าวเท้าไปข้างหน้าเพื่อรองรับน้ำหนักที่ถูกถ่ายเทมาจากการเคลื่อนที่วิ่ง

วางเท้า
ส่วนหน้าของเท้า เมื่อเท้าสัมผัสพื้นให้รีบยกส้นเท้าขึ้นทันที ยกส้นเท้าขึ้นหาก้น เข่าพับแทงไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วรีบก้าวอีกข้างเพื่อวางรองรับรอบเท้าก้าวต่อไปเป็นวงกลม โดยเข่าที่เท้าหน้าวางกับพื้นจะต้องไม่เหยียดเป็นเส้นตรง งอเข่าเล็กน้อยจะทำให้มีแรงยืดหยุ่นไม่เกิดแรงกระแทก