กำหนดการพิธีเปิดตัวโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"