Responsive image
รายงานประจำวันที่ : 18 กรกฎาคม 2567
เปิดแผนที่

หน่วยงาน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณน้ำฝนรายวัน ปริมาณน้ำฝนสะสมรายปี เตือนภัย หมายเหตุ
วนอุทยานดอยหัวแม่คำยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานถ้ำผาแลยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกตาดควันยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์31255195ปลอดภัย -
วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง312418129ปลอดภัย -
วนอุทยานน้ำตกน้ำมินยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกวังธารทองยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู31240237ปลอดภัย -
วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทองยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก31250143ปลอดภัย -
วนอุทยานน้ำตกแม่สลอง342310254ปลอดภัย -
วนอุทยานพญาพิภักดิ์ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานร่องคำหลวง3228088ปลอดภัย -
วนอุทยานสันผาพญาไพรยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานห้วยทรายมาน302412394ปลอดภัย -
วนอุทยานห้วยน้ำช้าง342521305ปลอดภัย -
อุทยานแห่งชาติขุนแจ28176.3264.7ปลอดภัย -
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง282413173ปลอดภัย -
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง30220407ปลอดภัย -
อุทยานแห่งชาติภูซาง302410300ปลอดภัย -
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม34255118.8ปลอดภัย -
เตรียมการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน32246749ปลอดภัย -
เตรียมการอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า28165345ปลอดภัย -
เตรียมการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก302340252ปลอดภัย -
พื้นที่ควบคุมเตรียมประกาศฯห้วยทรายมานยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
พื้นที่ควบคุมเตรียมประกาศฯห้วยหินลาดยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง282130427ปลอดภัย -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ27228235ปลอดภัย -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าขุนน้ำยมยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลายังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ272240213ปลอดภัย -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทรายยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเชียงแสนยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้ง3126652.8ปลอดภัย -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง30239190ปลอดภัย -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่จัน30230455ปลอดภัย -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่โท312310105ปลอดภัย -
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยบ่อยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทองยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน262020451ปลอดภัย -
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง34.623.860358ปลอดภัย -
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ28231.7315ปลอดภัย -
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า292334297ปลอดภัย -
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ292130302ปลอดภัย -
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จังหวัดเชียงราย26207386ปลอดภัย -
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริ บ้านขุนห้วยแม่เปายังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริ บ้านขุนแม่บง36260209ปลอดภัย -
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข30240305ปลอดภัย -
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริ บ้านหนองเขียวยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริ บ้านห้วยกระ30240335ปลอดภัย -
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริ บ้านไม้ยา322520290.5ปลอดภัย -
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านสองพี่น้องยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
โครงการพัฒนาป่าไม้ฯ บ้านงิ้วเฒ่าและบ้านผาวี2721461ปลอดภัย -
โครงการพัฒนาป่าไม้ฯ บ้านปางมะขามป้อม29230188ปลอดภัย -
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชดำริ บ้านปางพริก312535340ปลอดภัย -
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวง-แม่จัน28225290ปลอดภัย -
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ33193.6322.6ปลอดภัย -
สวนรุกขชาติโป่งสลียังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำโขงเหนือยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาวยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยตุง362218646.6ปลอดภัย -
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยปางหนุน292321504ปลอดภัย -
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหม่นยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำภูซาง29.423.921222ปลอดภัย -
หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว33193.6322.6ปลอดภัย -
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม362630309ปลอดภัย -
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่คำ34212312ปลอดภัย -
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งา281820320ปลอดภัย -
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้ายยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตาช้างยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ต๋ำ322330205ปลอดภัย -
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ปูนยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริกยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยางมิ้นยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยาวยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สรวยยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลองยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ส้าน252017383ปลอดภัย -
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม382919163ปลอดภัย -
สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ292210173ปลอดภัย -
สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง282515305ปลอดภัย -
สถานีควบคุมไฟป่าพะเยายังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง29246458ปลอดภัย -
สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม31260138ปลอดภัย -