ข่าวกิจกรรม

4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.49 น. นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม นายเสกสรร มูลอินต๊ะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ นายวราฤทธิ์ ไชยสาร หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย นางสาวศุภรัตน์ รัตนจักร หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ นายประวัติ คำหล่อ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง นายกิตติพงษ์ พรมจักร หัวหน้าวนอุทยานร่องคำหลวง และนางสาวผกามาศ น้องดี ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ได้ร่วมดำเนินการประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขุนน้ำปืม อุทยานแห่งชาติแม่ปืม โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยห้วหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา และราษฎรจิตอาสาเข้าร่วมพิธี

เปิดอ่านจำนวน 102 ครั้ง

4 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวิจิตร มิตรรวมเสรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำ สบอ.15 (เชียงราย) ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำ สบอ.15 (เชียงราย) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 2 สบอ.15 (เชียงราย) เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนและร่วมปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายป่าไม้ ในกรณีที่ นายเศกสันติ์ กองศรี ทูลถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ การบุกรุกผืนป่าของนายทุนในพื้นที่บ้านดอยสะโง้ หมู่ที่ 7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เปิดอ่านจำนวน 67 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์
2024-07-09
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
2024-07-03 ส่วนอุทยานแห่งชาติ
2024-06-26 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
2024-06-12 ส่วนอุทยานแห่งชาติ
2024-06-12 ส่วนอุทยานแห่งชาติ
2024-06-12 ส่วนอุทยานแห่งชาติ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th