พื้นที่อนุรักษ์ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก

อุทยานแห่งชาติ ดาวน์โหลด
ดอยหลวง
ขุนแจ
ภูซาง
แม่ปืม
ดอยภูนาง
ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ ดาวน์โหลด
ภูชี้ฟ้า
ลำน้ำกก
วนอุทยาน ดาวน์โหลด
น้ำตกศรีชมภู
ดอยหัวแม่คำ
ถ้ำผาแล
น้ำตกขุนน้ำยาบ
น้ำตกตาดสวรรค์
น้ำตกตาดสายรุ้ง
น้ำตกน้ำมิน
น้ำตกแม่สลอง
น้ำตกวังธารทอง
น้ำตกห้วยตาดควัน
น้ำตกห้วยตาดทอง
น้ำตกห้วยทรายมาน
พญาพิภักดิ์
ร่องคำหลวง
ห้วยน้ำช้าง
ห้วยแม่สัก
สันผาพญาไพร
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดาวน์โหลด
ดอยผาช้าง
เวียงลอ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดาวน์โหลด
เชียงแสน
ดอนศิลา
ดอยอินทรีย์
ทับพญาลอ
น้ำตกแม่โท
เวียงเชียงรุ้ง
หนองบงคาย
หนองเล็งทราย
พื้นที่ควบคุมเตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดาวน์โหลด
ภูลังกา
สวนรุกขชาติ ดาวน์โหลด
โป่งสลี
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th
  • 2023 © All Rights Reserved.
  • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
  • |
  • BY AdminICT