ข่าวกิจกรรม

15 พฤษภาคม 2566 สายตรวจปราบปรามประจำ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ดล.8 (ทุ่งม่าน) ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) บริเวณเส้นทางเข้าห้วยมะแง ท้องที่ บ.วังเจริญ ม.7 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 16 พ.ค. 2566 ตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ซึ่งเป็นการล่าสัตว์ป่า พร้อมจับกุมตัวผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางประกอบด้วย 1. ซากอี่เห็น จำนวน 1 ซาก 2. อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ (ปืนแก๊ป) จำนวน 1 กระบอก 3. เครื่องกระสุน จำนวน 1 ชุด 4. ไฟฉายแบบคาดหัว จำนวน 1 อัน 5. มีดพร้อมฝัก จำนวน 1 เล่ม 6. กระเป๋าเป้ จำนวน 1 ใบ โดยได้กล่าวหาความผิดตามมาตรา 19(3) และมาตรา 19(7) แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ได้นำความไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พงส.สภ.วังเหนือ จ.ลำปาง ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 08.36 น. คดีอาญาที่ 114/66 ยึดทรัพย์ที่ 50/66 ลว.16 พ.ค. 2566

เปิดอ่านจำนวน 26 ครั้ง

12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สายตรวจปรามปรามประจำพื้นที่บริหารอนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่สวนป่าแม่ข้าวต้ม-ห้วยลึก เจ้าหน้าที่สำนักจัดการป่าไม้ที่ 2 เชียงราย และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 5 (สปป. 3) ร่วมกันตรวจสอบแปลงปลูกป่าสวนป่าแม่ข้าวต้ม-ห้วยลึก บริเวณบ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตรวจพบการบุกรุกพื้นที่สวนป่าแม่ข้าวต้ม-ห้วยลึก จำนวน 3 แปลงดังนี้ แปลงที่ 1 พื้นที่ถูกบุกรุก 0-2-59 ไร่ แปลงที่ 2 พื้นที่ถูกบุกรุก 0-1-48 ไร่ แปลงที่ 3 พื้นที่ถูกบุกรุก 0-3-13 ไร่ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ใจปิน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสวนป่าแม่ข้าวต้ม-ห้วยลึก เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.บ้านดู่ เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เปิดอ่านจำนวน 24 ครั้ง

2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สายตรวจปรามปรามประจำพื้นที่บริหารอนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน จับกุมตัวผู้กระทำความผิดจำนวน 4 คน ร่วมกันบุกรุกพื้นที่ถูกยึดถือครอบครอง แปลงปลูกป่าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงปลูกปีพ.ศ 2519 จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 10– 1 -83 ไร่ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานนำส่งพนักงานสภบ้านดู่ ตามปจว.ข้อ 7 เวลา 17.35 น คดีที่ 252/66 ยึดทรัพย์ 69/66 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยมีหัวหน้าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ

เปิดอ่านจำนวน 21 ครั้ง

25 เมษายน 2566 ตามที่ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ซึ่งบริเวณถูกไฟไหม้เป็นป่าไคร้ มีลักษณะเป็นป่าพรุน้ำจืด มีการเลี้ยงปศุสัตว์ เพราะพื้นที่เดิมก่อนประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (วันที่7กุมภาพันธ์ 2540)ได้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน พื้นที่ 5663 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทรายมีพื้นที่ทั้งหมด 4,003ไร่ พื้นที่เสียหายจากไฟไหม้จำนวน 120ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมให้อยู่ในแนวกันไฟ โดยมีแผนดำเนินการดังนี้ 1)ขุดร่องเพื่อแนวกันไฟ กว้าง1เมตร ลึก1เมตร เป็นระยะทางทั้งสิ้น1970เมตร ดำเนินการไปแล้ว 620เมตร โดยใช้รถแบ็คโฮ 2)สูบน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เพื่อเพิ่มความชื้นโดยให้คนขุดเปิดร่องขนาดเล็กเพื่อให้น้ำไหลเข้าไปเพิ่มความชุ่มชื่นทั่วพื้นที่ โดยใช้เครื่องสูบน้ำ จากโครงการชลประทาน 1 เครื่อง ปภ. 2 เครื่อง อบจ.พะเยา 1 เครื่อง เทศบาลตําบลแม่ใจ 1 เครื่อง เทศบาลป่าแฝก 1 เครื่อง เทศบาลศรีถ้อย 1 เครื่อง รวม7เครื่อง 3)ขุดบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง 4*4เมตรกลางพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ หากเกิดไฟไหม้เรือนยอดสามารถสูบดับไฟจากกลางพื้นที่ได้ 4)จัดชุดลาดตระเวน (ขณะนี้สนธิกำลังจากภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่า อุทยานฯ ไฟป่า รวมทั้งสิ้น 90 นาย ร่วมกับฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ เพื่อปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าสามารถควบคุมไฟป่าให้อยู่ในแนวกันไฟได้ภายในวันที่26 เมษายน(ขุดร่องทำแนวกันไฟและสูบน้ำเข้าแนวแล้วเสร็จ) และจะสูบน้ำเข้าในพื้นที่บริเวณไฟไหม้เพื่อดับไฟจนกว่าจะมีความชื้นทั่วถึง

เปิดอ่านจำนวน 55 ครั้ง

25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสิทธิ ดอนชัย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน และประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 57 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนัทพัชร์ ประสมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม รักษาพันธุ์สัตว์ดอยผาช้าง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง

เปิดอ่านจำนวน 82 ครั้ง

21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ว่าที่ ร.ต. ธนัทพัชร์ ประสมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่(เชียงราย) ในนามกรรมการและเลขานุการ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2354/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้ตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ของ บ. กุ๊กยิ้ม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 188 ม.6 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ชื่อสวนสัตว์ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา ต่อเนื่องจากการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้ประกอบการพิจารณาออก ใบอนุญาตต่อไป

เปิดอ่านจำนวน 32 ครั้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th