ข่าวกิจกรรม

21 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การตอนรับว่าที่ร้อยตรี ธนัชพัชร์ ประสมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำแนวทางการดำเนินงานของพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง และมอบกล้อง Body Worn Camera (BWC) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2566 ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง

เปิดอ่านจำนวน 48 ครั้ง

12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 - 8.30 น. นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการประสานงานจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยนหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ หัวหน้าวนอุทยานร่องคำหลวงและหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ต๋ำ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นช้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และเวลา 18.00 - 19.30 น. นายประดิษฐ์ ลือใจ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าขุนน้ำยม นายจตุพร พันสนิท หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำภูซาง นายกิตติพงษ์ พรมจักร์ หัวหน้าวนอุทยานร่องคำหลวง และนางสาวศุภรัตน์ รัตนจักร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

เปิดอ่านจำนวน 62 ครั้ง

12 สิงหาคม 2566 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ส้าน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยดำเนินการปลูกต้นไม้และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว ม.7 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยมีนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ส้านได้สนับสนุนกล้าไม้ใหญ่ จำนวน 100 กล้า เพื่อให้ผู้มาร่วมกิจกรรมได้ปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณจัดกิจกรรมด้วย

เปิดอ่านจำนวน 67 ครั้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th