ข่าวกิจกรรม

4 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวิจิตร มิตรรวมเสรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำ สบอ.15 (เชียงราย) ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำ สบอ.15 (เชียงราย) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 2 สบอ.15 (เชียงราย) เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนและร่วมปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายป่าไม้ ในกรณีที่ นายเศกสันติ์ กองศรี ทูลถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ การบุกรุกผืนป่าของนายทุนในพื้นที่บ้านดอยสะโง้ หมู่ที่ 7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เปิดอ่านจำนวน 67 ครั้ง

4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.49 น. นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม นายเสกสรร มูลอินต๊ะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ นายวราฤทธิ์ ไชยสาร หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย นางสาวศุภรัตน์ รัตนจักร หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ นายประวัติ คำหล่อ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง นายกิตติพงษ์ พรมจักร หัวหน้าวนอุทยานร่องคำหลวง และนางสาวผกามาศ น้องดี ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ได้ร่วมดำเนินการประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขุนน้ำปืม อุทยานแห่งชาติแม่ปืม โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยห้วหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา และราษฎรจิตอาสาเข้าร่วมพิธี

เปิดอ่านจำนวน 102 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายอายุวัฒก์ แพอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้อมกับฝ่ายนันทนาการฯ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวพร้อมรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ขั้นตอนที่ 2 (Pre Audit) มาตรฐาน : มทท 408 : 2551 มาตรฐานการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม ประเภทแค้มป์กลาง (Central Campground) แค้มป์กลางที่มีการบริการเต็มรูปแบบ (C2) จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้แนะนำอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และนำตรวจ ลักษณะของพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์การประเมิน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

เปิดอ่านจำนวน 31 ครั้ง

23 มิถุนายน 2567 อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายปัณณวิชญ์ ภูริรักษ์พิติกร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงฯ ได้จัดงานงานงาน 6 ปี กู้ภัยถ้ำหลวง รวมใจเป็นหนึ่งเดียวโดยมี นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานในงานครั้งนี้ และดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานฝ่ายฆราวาส รวมทั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ฯลฯ และอดีตสมาชิกทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี นำโดย นายเอกพล จันทะวงษ์ หรือ โค้ชเอก ที่ประสบเหตุติดอยู่ในถ้ำหลวงเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2561 โดยงานงาน 6 ปี กู้ภัยถ้ำหลวง รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ครั้งนี้มีการมีพิธีตักบาตรพระงฆ์ 99 รูป และพิธีบวงสรวงเจ้าแม่นางนอน พิธีร่วมแสดงความไว้อาลัยและรำลึก ความขอบคุณในความเสียสละทุกท่านที่เคยให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละและผู้ที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม), จ่าเอกเบรุต ปากบารา, และนายดวงเพชร พรหมเทพ (น้องดอมหมูป่า) ภายในงานได้มีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “จิ๊กซอร์แห่งความสำเร็จภารกิจกู้ภัยถ้ำหลวง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง การฉายวีดินสารคดีเหตุการณ์กู้ภัยถ้ำหลวง และการแสดงสืบสานและเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 23 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็นวันที่เริ่มต้นของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคี จากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประกอบกับความเชื่อ ความศรัทธา และกำลังใจจากทั่วโลก ที่หล่อหลอมรวมรวมจิตใจในการปฏิบัติภารกิจ ทำให้สามารถช่วยเหลือทั้ง 13 ชีวิต ได้อย่างปลอดภัย

เปิดอ่านจำนวน 57 ครั้ง

19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) นำโดยนายปาวิณ ไวว่อง หัวหน้าสายตรวจปราบปรามฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ,เจ้าหน้าที่ทหาร ชุดปฏิบัติการ ประสานงาน คุ้มครอง และป้องกันชุมชน ประจำสถานีฯบ้านห้วยหยวกป่าโซ ,คณะผู้นำชุมชน หมู่บ้าน บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.6 (แม่คำ-แม่สลอง) ตรวจยึดพื้นที่ป่า ในแปลงปลูกป่า สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ปี พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ท้องที่บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พื้นที่ถูกยึดถือครอบครอง จำนวน 3 แปลง ดังนี้ แปลงที่ 1 เนื้อที่บุกรุก 18 - 1 - 14 ไร่ แปลงที่2 เนื้อที่บุกรุก 10–2 - 50 ไร่ แปลงที่ 3 เนื้อที่บุกรุก 7 – 1 - 39 รวมพื้นที่บุกรุกทั้งหมด 36– 2– 03 ไร่ ค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่า (ค่าเสียหายของรัฐจะจัดส่งให้ภายหลัง) โดยกล่าวหาว่า 1. พ.ร.บ. ป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 “ฐาน ก่นสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่าหรือกระทำการด้วยประการใดอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต” 2. พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 “ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ้วถางหรือกระทำด้วย ประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต” โดยหมอบหมายให้ นายธนพงศ์ชัยวิชญ์ ศรีเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษและมอบหมายให้ นายสง่า ปัญญาทิพย์ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เป็นพยานส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ฟ้าหลวง ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เปิดอ่านจำนวน 46 ครั้ง

15 มิถุนายน 2567 หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ดล.1 (วังแก้ว)ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) บริเวณถนนเข้าห้วยแม่วัง ป่าขุนวังแปลง 2 ท้องที่ บ.แม่หีด ม.1 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายฯ จำนวน 1 ราย โดยกระทำผิดในข้อหาล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง และมีไว้ซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ กระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า และนำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์หรืออาวุธใดๆ เข้าไปในอุทยานแห่งชาติพร้อมของกลาง ประกอบด้วย 1. อาวุธปืนลูกซองยาว จำนวน 1 กระบอก 2. กระสุนปืน จำนวน 2 นัด 3. ซากตระกวด จำนวน 2 ซาก น้ำหนัก 2.4 กก.และ 0.6 กก. 4. มีด จำนวน 1 เล่ม 5. ขวาน จำนวน 1 ด้าม

เปิดอ่านจำนวน 28 ครั้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th