ข่าวกิจกรรม

31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 โดยมีนายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน คณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยสัก ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยสัก และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 2 ไร่

เปิดอ่านจำนวน 28 ครั้ง

29 พฤษภาคม 2567 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ส้าน ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยลงพื้นที่ตรวจติดตามงานจุดเฝ้าระวังไฟป่าฯของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ที่ ชร.9 บ้านห้วยส้านพลับพลา ม.5 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ส้าน ทั้งนี้ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่และตอบข้อชักถามเพิ่มเติม รวมทั้งรับฟังข้อแนะนำการปฏิบัติงานของโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฯ ประจำปี 2567 ผลการติดตามงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เปิดอ่านจำนวน 15 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
2024-06-12 ส่วนอุทยานแห่งชาติ
2024-06-12 ส่วนอุทยานแห่งชาติ
2024-06-12 ส่วนอุทยานแห่งชาติ
2024-06-12 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
2024-06-12 ส่วนอุทยานแห่งชาติ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th