ข่าวกิจกรรม

15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ เพื่อรายงานสรุปข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ต่อมา เวลา 14.00 – 16.30 น. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอแม่สาย ณ อาคารศูนย์บริหารเบ็ดเสร็จด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เปิดอ่านจำนวน 45 ครั้ง

14 กันยายน 2566 กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ประกอบด้วย นายพงษ์ศิริ จิตบาน นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวมานิตา หงษ์ทอง นิติกรชำนาญการ นายชญานนท์ วงค์เพ็ญ นิติกรปฏิบัติการ และนายนันทวัฒน์ เมืองไหว นิติกร ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายกฎหมาย (พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง) กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงราย รวม 70 แห่ง ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย ในการนี้ได้ตอบคำถาม อธิบายและแนะนำแนวทางให้กับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียบร้อยแล้ว

เปิดอ่านจำนวน 36 ครั้ง


ข่าวกิจกรรมประจำวัน (One Page)

02/03/2023

เปิดอ่านจำนวน 295 ครั้ง

02/03/2023

เปิดอ่านจำนวน 254 ครั้ง

02/03/2023

เปิดอ่านจำนวน 255 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-18
2023-09-08

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th