Responsive image


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)


เปิดอ่านจำนวน 53 ครั้ง   วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม 2023   ส่วนอำนวยการ
เปิดอ่านจำนวน 93 ครั้ง   วันพฤหัสบดี 02 มีนาคม 2023   ส่วนอุทยานแห่งชาติ

เปิดอ่านจำนวน 77 ครั้ง   วันพฤหัสบดี 02 กุมภาพันธ์ 2023   ส่วนอำนวยการ


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th