Responsive image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มงานอาคาร จำนวน 3 รายการ ลานกางเต้นท์แบบยกพื้นพร้อมทางเชื่อมจำนวน 1 บริเวณ และทางเดินชมธรรมชาติแบบยกพื้นระยะทาง 250 เมตร จำนวน 1 แห่ง ของอุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดพะเยา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 25 มีนาคม 2020
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th