ข่าวกิจกรรม

6 เมษายน 2567 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับ นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกปูแกง และมอบเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมทั้งให้โอวาท คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำ "พบเห็นไว เข้าถึงไว ควบคุมและดับได้ไว" และเน้นย้ำด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัคิงาน และขอเป็นกำลังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ณ ห้องควบคุมสถานการณ์ (War room) ไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

เปิดอ่านจำนวน 16 ครั้ง

5 เมษายน 2567 นายอายุวัฒก์ แพอ่อน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สรวย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ราษฎรที่อยู่เฝ้าระวังไฟป่าประจำจุดตรวจจุดสกัดที่ ชร.4 บ้านห้วยมะซาง และชร.6 บ้านทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ เครื่องเป่าลมที่ใช้ในการดับไฟ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง น้ำดื่ม และได้แนะนำพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน วิธีการป้องกันเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าในรูปแบบ "พบเห็นไว เข้าถึงไว ควบคุมและดับได้ไว" มีความปลอดภัยเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

เปิดอ่านจำนวน 14 ครั้ง

5 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายพงษ์ศิริ จิตบาน ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน (War Room) ป่าอนุรักษ์ ชุดที่ 5 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ให้ออกตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของหน่วยงานภาคสนาม ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลา ท้องที่ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้กำลังใจ แนะนำ เสนอแนะ และสื่อสารกำลังใจ ความห่วงใย ตลอดจนนโยบายของผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ให้แก่หน่วยงานภาคสนาม ในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ พร้อมมอบเสบียงอาหาร น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เปิดอ่านจำนวน 16 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th