Responsive image


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมฉาบ ผิวทางแบบ Para Slurry Seal จำนวน 1 งาน ปริมาณงาน 4,800 ตารางเมตร สำหรับปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1+200 กิโลเมตร ที่วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 30 มกราคม 2023 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th