Responsive image


แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมและผลกระทบการดำเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่หนองเล็งทราย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 01 กันยายน 2021

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th