Responsive image


28 กันยายน 2564 ฝ่ายนันทนาการฯ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

28 กันยายน 2564 ฝ่ายนันทนาการฯ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ดำเนินการจัดรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และประชาสัมพันธุ์ถึงเรื่องภัยธรรมชาติ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในช่วงฤดูมรสุม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง FM.90 MHz ธรรมะร่วมใจ วันห้วยประสิทธิ์ ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th