Responsive image


19 พฤศจิกายน 2564 นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

19 พฤศจิกายน 2564 นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ที่เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยบ่อ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th