Responsive image


12 มกราคม 2565 นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

12 มกราคม 2565 นายวิบูลย์  เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2564-2565 เพื่อสร้างความเข้าใจ และกำหนดรูปแบบแนวทางในการทำงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเตรียมความพร้อมรับมือในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่จังหวัดเชียงรายในเชิงรุก จังหวัดเชียงราย ได้มีมติกำหนดห้วงห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด “60 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2565 และกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการ โดยเปรียบเทียบจำนวนจุด Hotspot จากดาวเทียมระบบ VIIR พื้นที่เผาไหม้ และปริมาณ PM 2.5 เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน konya escort bayan diyarbakır escort esmer porno üniversiteli porno üvey anne porno konulu porno sekreter porno izlehaberler face haber tanis haber Son dakika haberler moldova rent a car malatya escort hairstyle curtain rus porno Sehenswürdigkeiten sıcak fırsatlar hai la shopping decorarea casei

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th