Responsive image


9 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวชิรายุ เกียรติบุตร หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย

9 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวชิรายุ เกียรติบุตร หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายพร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในการนำนักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 50 คน มาศึกษาเรื่องระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยได้บรรยายให้ความรู้ การตรวจคุณภาพน้ำ และนำนักเรียนล่องเรือดูนก

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th