Responsive image


9 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง

9 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างได้ดำเนินการดักซุ่มจับผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่า ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บริเวนพื้นที่ บ้านเลี้ยว หมู่ 10 ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัดพะเยา ผลการปฏิบัติงาน พบผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่า จำนวน 1 ราย ราษฎรบ้านเลี้ยว หมู่ 10 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา ดำเนินการทำบันทึกจับกุม นำส่งพนักสอบสวน สภ.ปง จ.พะเยา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th