Responsive image


9 มีนาคม 2566 ดังต่อไปนี้ เวลา 10.00 น. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

9 มีนาคม 2566 ดังต่อไปนี้ เวลา 10.00 น. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ให้เกียรติเป็นผู้มอบเงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) จำนวน 2 หมู่บ้านเครือข่าย ได้แก่ บ้านห้วยส้านอาข่า หมู่ที่ 9 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว และบ้านส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมนี้ได้กล่าวมอบนโยบายการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และกำชับผู้แทนทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ขอให้ประเมินสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th