Responsive image

3 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น.นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 03 เมษายน 2019

3 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น.นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงรายปี 2561- 2562 ครั้งที่ 3/25620 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน เพื่อรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ไปใช้ปฏิบัติเชิงพื้นที่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแก้หมอกควันไฟป่า 11 ข้อ ดังนี้ 1. ประกาศการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กให้เป็นวาระแห่งชาติ 2. การแก้ไขปัญหาการเผาต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยใช้กลไกทางการปกครอง 3. สร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วน ภาครัฐประชาชน นักศึกษา อาจารย์ 4. บูรณาการการทำงานของ 18 กลุ่มจังหวัดมาขับเคลื่อนสู่ระดับประเทศ 5. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบประสิทธิภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งใกล้ชิดชุมชน ลูกบ้านซึ่งสามารถทราบข้อมูลผู้เผา 6. การลงโทษทางกฏหมายให้ควบคู่กันกับหลักรัฐศาสตร์ 7. หาสาเหตุให้ชัดเจนรายงานสถานการณ์ประจำวัน และแก้ไขให้ตรงจุด 8.ให้ความรู้และการดูแลสุขภาพของประชาชนดำเนินการให้ทั่วถึงและครอบคลุม 9. การแก้ไขปัญหาทางอากาศ เช่น ขนน้ำ ขนคนให้ดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วย 10. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก รณรงค์สร้างจิตสำนึกการไม่เผาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกสื่อ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว Social Media 11. ใช้งบประมาณในเชิงป้องกันเหตุ จังหวัด/อปท. พิจารณาใช้ได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงรายปี 2561- 2562 ครั้งที่ 3/25620 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน เพื่อรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ไปใช้ปฏิบัติเชิงพื้นที่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแก้หมอกควันไฟป่า 11 ข้อ ดังนี้ 1. ประกาศการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กให้เป็นวาระแห่งชาติ 2. การแก้ไขปัญหาการเผาต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยใช้กลไกทางการปกครอง 3. สร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วน ภาครัฐประชาชน นักศึกษา อาจารย์ 4. บูรณาการการทำงานของ 18 กลุ่มจังหวัดมาขับเคลื่อนสู่ระดับประเทศ 5. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบประสิทธิภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งใกล้ชิดชุมชน ลูกบ้านซึ่งสามารถทราบข้อมูลผู้เผา 6. การลงโทษทางกฏหมายให้ควบคู่กันกับหลักรัฐศาสตร์ 7. หาสาเหตุให้ชัดเจนรายงานสถานการณ์ประจำวัน และแก้ไขให้ตรงจุด 8.ให้ความรู้และการดูแลสุขภาพของประชาชนดำเนินการให้ทั่วถึงและครอบคลุม 9. การแก้ไขปัญหาทางอากาศ เช่น ขนน้ำ ขนคนให้ดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วย 10. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก รณรงค์สร้างจิตสำนึกการไม่เผาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกสื่อ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว Social Media 11. ใช้งบประมาณในเชิงป้องกันเหตุ จังหวัด/อปท. พิจารณาใช้ได้

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th

สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
55
เมื่อวาน
274
เดือนนี้
6,439
เดือนที่แล้ว
7,396
ปีนี้
23,864
ปีที่แล้ว
9,947