Responsive image

1 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูซาง
วันที่ลงข่าว: วันอาทิตย์ 01 กันยายน 2019

1 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูซาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 3105 และราษฎรบ้านนาหนุน ม.2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ร่วมตัดกิ่งไม้ที่หักโค้นล้มทับบ้านราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และได้ช่วยกันซ่อมแซมหลังคา เปลี่ยนกระเบื้อง เสร็จเรียบร้อย สามารถพักอาศัยได้ตามปกติ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th